Make an online Consultation »  
snudhi - Euphorbia neriifolia Linn., Euphorbia ligularia Roxb.